HỘI NGHỊ - HỘI THẢO

Novains tham gia hội nghị tổng kết của Liên hiệp hội các hội KH và KT Việt Nam năm 2018

Novains tham gia hội nghị tổng kết của Liên hiệp hội các hội KH và KT Việt Nam năm 2018
Ngày 30/11/2018 tại Hội trường số 1A, Yết Kiêu, Hà Nội đã diễn ra hội nghị tổng kết đánh giá hoạt động của các tổ chức khoa học và công nghệ trực thuộc VUSTA giai đoạn 2015 -2018 và gặp gỡ 2018 vì hợp tác và phát triển. Tham gia hội nghị có sự góp mặt của Viện công nghệ sinh học và hóa dược Nova cùng các tổ chức khoa học và...
Xem tiếp...

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN

Hội nghị quốc gia về Sinh vật biến đổi gen và quản lý an toàn sinh học