Thông báo mới

Viện công nghệ sinh học và hóa dược Nova thành lập đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh

Viện công nghệ sinh học và hóa dược Nova thành lập đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh
Viện công nghệ sinh học và hóa dược Nova đã đi vào hoạt động chính thức sau 2 năm với nhiều thành công trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ sinh học vào sản xuất dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng. Ngày 26/03/2018 Viện công nghệ sinh học và hóa dược Nova đã thành lập Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí...
Xem tiếp...

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN

Giấy mời Seminar khoa học ngày 09/11/2018