Đề tài nghiên cứu quy trình công nghệ tạo chế phẩm CoQ10 từ Agrobacterium tumefacciens

Ngày đăng: Thứ sáu, Ngày 08/03/2019 11:09 | In bài này | Lượt xem: 969

Đề tài nghiên cứu quy trình công nghệ tạo chế phẩm CoQ10 từ Agrobacterium tumefaciens tái tổ hợp để sản xuất thực phẩm chức năng đã được bộ công thương phê duyệt ngày 17/01/2014. Đề tài thuộc đề án phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực công nghiệp chế biến đến năm 2020.

 

 

Chủ trì đề tài là trường Đại học Bách khoa Hà Nội, phối hợp thực hiện cùng Viện công nghệ sinh học và hóa dược Nova. Đề tài phục vụ chủ yếu cho việc nghiên cứu sản xuất nguyên liệu cho sản xuất thực phẩm chức năng. Hiện đề tài đang được tiến hành ứng dụng vào sản xuất thực tế.