Curcumin là một polyphenol có màu vàng được chiết xuất từ phần ​​thân rễ của nghệ (Curcuma longa L.), curcumin thường chiếm từ 2-5% trong củ nghệ nhưng đây được xem thành phần quan trọng nhất quyết định giá trị của cây nghệ. Bột curcumin thương mại thường ở dạng curcuminoid. Curcuminoid gồm hỗn hợp 3 thành phần là curcumin, demethoxycurcumin và bisdemethoxycurcumin theo tỷ lệ 77: 17: 3.