Category Archives: Tin Chuyên Ngành

Đà Nẵng triển khai Đề án “Phát triển công nghiệp sinh học ngành Công Thương đến năm 2030”

UBND thành phố vừa ban hành Công văn số 7699/UBND-SCT ngày 17-11-2021 giao các sở, [...]

Đưa Việt Nam trở thành quốc gia có trình độ công nghệ sinh học hiện đại

Tập trung phát triển các công nghệ đạt trình độ quốc tế Mục tiêu tổng [...]

Phê duyệt Đề án phát triển công nghiệp sinh học ngành Công Thương đến năm 2030

Ngày 22 tháng 9 năm 2021, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành đã [...]

Công nghệ sinh học là cốt lõi thúc đẩy công nghiệp chế biến

Thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 04 tháng 3 năm 2005 của Ban Bí [...]

Xây dựng đội ngũ nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực công nghệ sinh học

Nhân lực chất lượng cao là một trong những yếu tố then chốt trong việc [...]