NOVAINS

NOVA Pharmaceutical Chemistry And Biotechnology Institute (NOVAINS) is a science and technology organization established under Decision No. 531/QD-LHHVN dated June 20, 2017 of the Presidium of the Union of Science and Technology Associations. Art in Vietnam and granted the certificate of registration of science and technology activities by the Ministry of Science and Technology No. A-1794.
 
The mission of the Institute is to apply high technology in biotechnology and pharmaceutical chemistry to create biologically active ingredients of natural origin for use in functional foods, cosmetics, drugs and care products. health care.
SEE MORE

PROFESSIONAL ADVISORY COUNCIL

TS. Nguyễn Quang Hưng
TGĐ Hệ thống NOVA GROUP, Hội Đồng Sáng Lập Viện NOVAINS

PGS.TS. Phạm Gia Điền
Viện Hóa Học - Viện Hàn Lâm Khoa Học và Công nghệ Việt Nam.

TS. Nguyễn Quang Hưng
TGĐ Hệ thống NOVA GROUP, Hội Đồng Sáng Lập Viện NOVAINS

PGS.TS. Phạm Gia Điền
Viện Hóa Học - Viện Hàn Lâm Khoa Học và Công nghệ Việt Nam.

TS. Nguyễn Quang Hưng
TGĐ Hệ thống NOVA GROUP, Hội Đồng Sáng Lập Viện NOVAINS

PGS.TS. Phạm Gia Điền
Viện Hóa Học - Viện Hàn Lâm Khoa Học và Công nghệ Việt Nam.

TS. Nguyễn Quang Hưng
TGĐ Hệ thống NOVA GROUP, Hội Đồng Sáng Lập Viện NOVAINS

PGS.TS. Phạm Gia Điền
Viện Hóa Học - Viện Hàn Lâm Khoa Học và Công nghệ Việt Nam.

SERVICES

TRADITIONAL MEDICINE PROCESSING

Phát huy bài thuốc, công thức y học cổ truyền kết hợp với tinh hoa công nghệ hiện đại.

FUNCTIONAL FOODS PROCESSING

Xây dựng công thức, nghiên cứu, bào chế, kiểm nghiệm, đặt tên, thiết kế bao bì, đăng ký cho thực phẩm chăm sóc sức khỏe mang thương hiệu của khách hàng

COSMETIC PROCESSING

Xây dựng công thức, nghiên cứu, bào chế, kiểm nghiệm, đặt tên, thiết kế bao bì, đăng ký cho mỹ phẩm chăm sóc sắc đẹp.

EXCLUSIVE FORMULA RESEARCH

Phân tích yêu cầu của khách hàng, nghiên cứu thành phần, tính toán hàm lượng để ra công thức hiệu quả.

PRODUCT ANNOUNCEMENT REGISTRATION

Tư vấn, hỗ trợ làm thủ tục giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm, giấy phép quảng cáo.

BRAND COMMUNICATION CONSULTING

Tư vấn thiết kế thương hiệu, truyền thông marketing, bán hàng, tổ chức sự kiện.

PARTNERS OF NOVAINS

PRODUCTION LINE