Viện Công nghệ sinh học và Hóa dược NOVA (NOVAINS) là tổ chức khoa học và công nghệ được thành lập theo quyết định số 531/QĐ-LHHVN ngày 20/6/2017 của Đoàn Chủ tịch Liên Hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và được Bộ Khoa học và Công nghệ cấp chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học công nghệ số A-1794.

CÁC LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG CỦA VIỆN

♦ Nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ trong sản xuất và tách chiết các chất có hoạt tính sinh học từ công nghệ sinh học và hóa dược, ứng dụng trong các lĩnh vực: Công nghệ sinh học, Y dược, Thực phẩm, Thực phẩm chức năng, Mỹ phẩm, Nông nghiệp và Môi trường.

♦ Tư vấn, chuyển giao công nghệ, tham gia thẩm định, phản biện khoa học, tổ chức hội nghị, hội thảo khoa học và đào tạo, tập huấn trong lĩnh vực công nghệ sinh học và hóa dược.

♦ Sản xuất, kinh doanh sản phẩm là kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ theo quy định của Nhà nước.

♦ Hợp tác với các tổ chức trong và ngoài nước thực hiện nhiệm vụ của Viện.

Sứ mệnh của Viện là ứng dụng công nghệ cao trong công nghệ sinh học và hóa dược để tạo ra các nguyên liệu có hoạt tính sinh học nguồn gốc thiên nhiên ứng dụng cho thực phẩm chức năng, mỹ phẩm, thuốc và các sản phẩm chăm sóc sức khỏe.

HỘI ĐỒNG QUẢN LÝ VIỆN

TS. Nguyễn Quang Hưng
TGĐ Hệ thống NOVA GROUP, Hội Đồng Sáng Lập Viện NOVAINS

PGS.TS. Phạm Gia Điền
Viện Hóa Học - Viện Hàn Lâm Khoa Học và Công nghệ Việt Nam.

GS.TS ĐẶNG THỊ THU
NHÀ GIÁO ƯU TÚ - NGUYÊN PVT VIỆN VNSH VÀ CNTP - ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

TS. ĐẶNG TRẦN HOÀNG
VIỆN TRƯỞNG VIỆN CÔNG NGHỆ ADN VÀ PHÂN TÍCH DI TRUYỀN (GENLAB)