Sản phẩm KHCN

Sản phẩm KHCN

Các nhà khoa học đào tạo chuyên sâu ở trong và ngoài nước về lĩnh vực của Công n...

Xem tiếp ...
Chuyển giao công nghệ

Chuyển giao công nghệ

Viện công nghệ sinh học Nova là một nghiên cứu đầu ngành về công nghệ sinh học.

Xem tiếp ...
Nghiên cứu khoa học

Nghiên cứu khoa học

Ứng dụng và chuyển giao kết quả nghiên cứu khoa học, sản suất, tư vấn Công nghệ sinh học

Xem tiếp ...

SẢN PHẨM KHCN

Rutin

Rutin

Giá: Liên hệ

Mã: RN-07

807
NANO CURCUMIN

NANO CURCUMIN

Giá: Liên hệ

Mã: NC-01

757
IMMUNE - NOV

IMMUNE - NOV

Giá: Liên hệ

Mã: IN - 03

1778
BROMELAIN

BROMELAIN

Giá: Liên hệ

Mã: BRL - 04

764
NATTOKINASE

NATTOKINASE

Giá: Liên hệ

Mã: adw

699
Crinamidin từ trinh nữ hoàng cung

Crinamidin từ trinh nữ hoàng cung

Giá: Liên hệ

Mã: CN-06

772
ROTUNDIN SUNFAT NANO

ROTUNDIN SUNFAT NANO

Giá: Liên hệ

Mã: RFN-08

755
NANO CANXI

NANO CANXI

Giá: Liên hệ

Mã: NC-02

799

Đối tác