Sản phẩm KHCN

Sản phẩm KHCN

Các nhà khoa học đào tạo chuyên sâu ở trong và ngoài nước về lĩnh vực của Công n...

Xem tiếp ...
Chuyển giao công nghệ

Chuyển giao công nghệ

Viện Công nghệ sinh học là một viện nghiên cứu đầu ngành về công nghệ sinh học ở Việt Nam.

Xem tiếp ...
Nghiên cứu khoa học

Nghiên cứu khoa học

Ứng dụng và chuyển giao kết quả nghiên cứu khoa học, sản suất, tư vấn Công nghệ sinh học

Xem tiếp ...

SẢN PHẨM KHCN

Rutin

Rutin

Giá: Liên hệ

Mã: RN-07

113
NANO CURCUMIN

NANO CURCUMIN

Giá: Liên hệ

Mã: NC-01

135
IMMUNE - NOV

IMMUNE - NOV

Giá: Liên hệ

Mã: IN - 03

138
BROMELAIN

BROMELAIN

Giá: Liên hệ

Mã: BRL - 04

104
NATTOKINASE

NATTOKINASE

Giá: Liên hệ

Mã: adw

82
Crinamidin từ trinh nữ hoàng cung

Crinamidin từ trinh nữ hoàng cung

Giá: Liên hệ

Mã: CN-06

103
ROTUNDIN SUNFAT NANO

ROTUNDIN SUNFAT NANO

Giá: Liên hệ

Mã: RFN-08

126
NANO CANXI

NANO CANXI

Giá: Liên hệ

Mã: NC-02

117

Đối tác