Sản phẩm KHCN

Sản phẩm KHCN

Các nhà khoa học đào tạo chuyên sâu ở trong và ngoài nước về lĩnh vực của Công n...

Xem tiếp ...
Chuyển giao công nghệ

Chuyển giao công nghệ

Viện công nghệ sinh học Nova là một nghiên cứu đầu ngành về công nghệ sinh học.

Xem tiếp ...
Nghiên cứu khoa học

Nghiên cứu khoa học

Ứng dụng và chuyển giao kết quả nghiên cứu khoa học, sản suất, tư vấn Công nghệ sinh học

Xem tiếp ...

SẢN PHẨM KHCN

Rutin

Rutin

Giá: Liên hệ

Mã: RN-07

714
NANO CURCUMIN

NANO CURCUMIN

Giá: Liên hệ

Mã: NC-01

679
IMMUNE - NOV

IMMUNE - NOV

Giá: Liên hệ

Mã: IN - 03

1637
BROMELAIN

BROMELAIN

Giá: Liên hệ

Mã: BRL - 04

678
NATTOKINASE

NATTOKINASE

Giá: Liên hệ

Mã: adw

629
Crinamidin từ trinh nữ hoàng cung

Crinamidin từ trinh nữ hoàng cung

Giá: Liên hệ

Mã: CN-06

696
ROTUNDIN SUNFAT NANO

ROTUNDIN SUNFAT NANO

Giá: Liên hệ

Mã: RFN-08

667
NANO CANXI

NANO CANXI

Giá: Liên hệ

Mã: NC-02

714

Đối tác