Rotundin có tên khoa học là L-Tetrahydropalamatine, Rotundin là một alcaloid chủ yếu được chiết từ một số loại thực vật, đặc biệt là củ bình vôi. Rotundin Sulfate thường tồn tại ở dạng bột hoặc tinh thể màu trắng hoặc màu vàng nhạt. Rất dễ tan trong nước, ít tan trong cồn, không tan trong các dụng môi hữu cơ như cloroform, ether, ether dầu hỏa.